Stav objednávky x
Odhlásit se

246019154246019154

Často kladené otázky

Kdy praskne pneumatika?

Tato otázka nemůže být bohužel obecně platně zodpovězena.
Časté příčiny jsou však:
A) Jízda s nízkým tlakem vzduchu v pneumatice nebo příliš vysoká zátěž: Zde dojde při stálém provozu ke zvýšenému rozbíjení a mísení a s tím spojenému tepelnému přetížení pneumatik, jejímž následkem nemohou již více odolávat zatížení jednotlivé díly pneumatiky. Toto se může projevit tím, že se náhle uvolní nosná plocha nebo pneumatika praskne.
B) Přejíždění překážek (jako např. vyšší hrany obrubníku): Vnějším působením může dojít k poškození jednotlivých dílů pneumatiky, které mohou být částečně viditelné (jako boule nebo trhliny) nebo též neviditelné, jako postižené vnitřní části pneumatiky. Jako následek to může vést jako za A) k uvolnění nosné plochy popř. k prasknutí pneumatiky. Pokud budou ale absolvovány delší cesty se sježděnými pneumatikami při větším zatížení (vysoká rychlost, velké zatížení), může se škoda ještě rozšířit. Možné následky: Uvolnění nosné plochy nebo prasknutí pneumatiky. V souhrnu je možné říci, že pneumatika praskne, když u popsaných příčin bude porušena základní pevnost pneumatiky.