Používáme cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s jejich použitím.
OK
Stav objednávky x
Odhlásit se

246019154246019154

Často kladené otázky

 1. Která kritéria hodnotí EU-štítek pro pneumatiky?
 2. EU-štítek pro pneumatiky: Valivý odpor
 3. EU-štítek pro pneumatiky: Přilnavost na mokrých vozovkách
 4. EU-štítek pro pneumatiky: Vnější hlučnost
 5. Dodatečná kritéria/možnosti ohodnocení pneumatik
 1. Která kritéria hodnotí EU-štítek pro pneumatiky?

  EU-štítek pro pneumatiky se skláda ze tří složek:

  - Valivý odpor (Energetická účinnost):
  Symbol benzínové pumpy poukazuje na valivý odpor pneumatiky: Čím je nižší, tím méně enerige bude potřeba a tím nižší je spotřeba paliva. Tento ukazatel informuje tudíž spotřebitele jak o energetické účinnosti pneumatiky tak i o jejím vlivu na životní prostředí ve formě nižších emisí CO2.

  Ohodnocení se udává ve třídách od "A" do "E".
  - Přilnavost na mokrých vozovkách
  Tento symbol poukazuje na přilnavost pneumatiky na mokrých vozovkách.
  Přilnavost za mokra je klíčovým faktorem pokud se jedná o výkonnost pneumatiky z bezpečnostního hlediska. Účinky přilnavosti za mokra na bezpečnost silničního provozu jsou enormní, neboť pneumatika s výbornou přilnavostí za mokra výrazně zkracuje brzdnou dráhu.

  Čím kratší brzdná dráha, tím lepší třída.


  Odstupňování štítku pneumatiky je rozděleno do tříd "A" až "E"

  - Vnější hlučnost
  Symbol reproduktoru poukazuje na tvorbu hluku, kterou způsobuje pneumatika, když se valí na povrchu vozovky. Tento hluk se meří v decibelech (dB). Hluk pneumatiky ovlivňuje nejen celkový hluk vozidla a komfort při jízdě, nýbrž i působení hluku na životní prostředí. Čím více je zobrazeno černých zvukových vln, tím hlučnější je pneumatika.

 2. EU-štítek pro pneumatiky: Valivý odpor

  Symbol benzínové pumpy poukazuje na valivý odpor pneumatiky: Čím je nižší, tím méně enerige bude potřeba a tím nižší je spotřeba paliva. Tento ukazatel informuje tudíž spotřebitele jak o energetické účinnosti pneumatiky tak i o jejím vlivu na životní prostředí ve formě nižších emisí CO2.

  Pneumatikou dosažené snížení spotřeby paliva je ohodnoceno stejným odstupňováním jako její bezpečnostní výkon. V tomto případě ale bude odstupňování zdůrazněno ještě barevným piktogramem, který odpovídá standardnímu piktogramu používanému v celé EU pro energetickou účinnost.

  Ohodnocení je udáváno ve třídách od "A" do "E". Vylepšení o jednu třídu znamená úsporu paliva o přibl. 0,1 litru na 100 km. Mezi třídou "E" a třídou "A" je celkové snížení spotřeby paliva o přibl. 7,5%.

  Třída Pneu pro osobní vozidla
  Valivý odpor (CR) v kg/t
  Pneu pro lehké nákl. vozy
  Valivý odpor (CR) v kg/t
  Pneu pro nákl. vozy
  Valivý odpor (CR) v kg/t
  - A -
  ≤ 6,5 ≤ 5,5 ≤ 4,0
  - B -
  6,6 - 7,7 5,6 - 6,7 4,1 - 5,0
  - C -
  7,8 - 9,0 6,8 - 8,0 5,1 - 6,0
  - D -
  - - 6,1 - 7,0
  - E -
  9,1 - 10,5 8,1 - 9,2 6,1 - 7,0
  Hranice hodnot pro klasifikaci valivého odporu

 3. EU-štítek pro pneumatiky: Přilnavost na mokrých vozovkách

  Tento symbol poukazuje na přilnavost pneumatiky na mokrých vozovkách.
  Přilnavost za mokra je klíčovým faktorem pokud se jedná o výkonnost pneumatiky z bezpečnostního hlediska. Účinky přilnavosti za mokra na bezpečnost silničního provozu jsou enormní, neboť pneumatika s výbornou přilnavostí za mokra výrazně zkracuje brzdnou dráhu.

  Odstupňování štítku pneumatiky je rozděleno do tříd "A" až "E". Rozdíl brzdné dráhy od jedné třídy k následující se nachází na mokré vozovce při výchozí rychlosti 80 km/h mezi 1 a 2 délkami vozidla (3,0 - 6,0 m), v průměru okolo 4,5 m. Mezi třídou "E" a třídou "A" je celkové zkácení až o přibl. 30% brzdné dráhy.

  Rozdíl brzdné dráhy obnáší např. mezi třídou "A" a "E" přes 18 metrů.br />

  Třída Pneu pro osobní vozidla
  Hodnota (G))
  Pneu pro lehké nákl. vozy
  Hodnota (G)
  Pneu pro nákl. vozy
  Hodnota (G)
  - A -
  ≥ 1,55 - -
  - B -
  1,40 - 1,54 - -
  - C -
  1,25 - 1,39 - -
  - D -
  - - -
  - E -
  1,1 - 1,24 - -
  Hranice hodnot pro klasifikaci přilnavosti za mokra

  (Hodnota "E" se vztahuje na refereční pneumatiku. Klasifikace kategorie přilnavosti na mokré vozovce platí především pouze pro pneumatiky pro osobní vozidla, metody pro pneumatiky pro lehké nákladní vozy a pro nákladní vozidla jsou v současné době ve vývoji.)

 4. EU-štítek pro pneumatiky: Vnější hlučnost

  Symbol reproduktoru poukazuje na tvorbu hluku, kterou způsobuje pneumatika, když se valí na povrchu vozovky. Tento hluk se meří v decibelech (dB). Hluk pneumatiky ovlivňuje nejen celkový hluk vozidla a komfort při jízdě, nýbrž i působení hluku na životní prostředí. Čím více je zobrazeno černých zvukových vln, tím hlučnější je pneumatika.

  Označení s 2 černými zvukovými vlnami odpovídá od 11/2012 platnému předpisu směrnice EU.

  3 černé zvukové vlny
  Tři černé zvukové vlny představují tvorbu vysoké hladiny hluku. Tato klasifikace odpovídá EU standardní hodnotě dle předpisu "2001/43/EG", který je platný do 10/2012. Takto označená pneumatika se valí hlučněji, než to budou povolovat předpisy EU směrnic od listopadu 2012.

  2 černé zvukové vlny
  Dvě černé zvukové vlny představují tvorbu střední hladiny hluku. Tato klasifikace odpovídá standardní EU-hodnotě dle předpisu "661/2009/EG", která bude platit od 11/2012.

  1 černá zvuková vlna
  Jedna černá zvuková vlna představuje tvorbu nejnižší hladiny hluku. Hladina hluku je minimálně 3 dB pod limitem hluku stanoveném v předpisu "661/2009/EG".

 5. Dodatečná kritéria/možnosti ohodnocení pneumatik

  Nově vytvořené štítky informují zákazníka o třech důležitých kritériích valivý odpor, přilnavost na mokré vozovce a vnější hlučnost. I přesto existují další, pro bezpečnost relevantní kritéria výrobku, na které by se při volbě nových pneumatik měl brát zřetel.
  K těmto patří např. vlastnosti při akvaplaninku, jízdní stabilita, životnost, vlastnosti při brzdění na suché a mokré vozovce jakož i chování za zimních podmínek.

  Výrobci odkazují na to, že štítek nemůže být náhražkou pro další podrobné informace, které např. vychází z testů odborných časopisů.
  Takto nabízí štítek pro zimní pneumatiky například pouze omezené údaje, protože zimní vlastnosti nejsou zobrazeny.

  Prováděné testy pneumatik automobilovými odbornými časopisy zůstanou i nadále důležitým informačním médiem pro konečné odběratele, protože testují kromě 3 na štítku zobrazených vlastností až po 11 dalších, pro bezpečnost relevatních vlastností výrobku.

  V internetu naleznete na